FEDERATION DE LA POLONIA DE FRANCE

 Devenir membre 

FEDERATION Ass. membres Magazine POLONIA Evenements Archives Contact

  Ass. membres 

Lien1
Lien2

Lien3

Ta strona jest w trakcie aktualizacji

 

Czlonkiem Federacji Polonii Francuskiej moze zostac osoba fizyczna zamieszkala we Francji lub stowarzyszenie osiadle na terytorium francuskim, zwiazane ze spolecznoscia pochodzenia polskiego przez swoje pochodzenie rodzinne, swoja narodowosc lub zwiazki szczególnego powiazania przyjaznia albo wspólpraca z Polska i Narodem Polskim, dbajace o zachowanie odwiecznej przyjazni i dziedzictwa dwóch wieków emigracji, zamierzajace wspierac swe tradycje, swa kulture i ducha wzajemnej pomocy i respektujace zasady Karty Polonii Francuskiej.

        
Aby zostac czlonkiem Federacji nalezy przeslac na rece Prezesa pisemna prosbe z wypelnionym formularzem wpisowym i kopia z Dziennika Ustaw o zarejstrowaniu stowarzyszenia oraz kwote wpisowa. Prezydium na najblizszym swoim posiedzeniu, po sprawdzeniu przeslanych informacji, dokonuje oficjalnie zapisu do Federacji o czym Prezes powiadamia listownie zainteresowane stowarzyszenie.

 

 

Toute personne physique ou association, résidant sur le territoire français et liée à la communauté polonaise de par ses origines familiales, sa nationalité ou des liens d'attachement particuliers d'amitié ou de coopération avec la Pologne et le Peuple polonais, soucieuse de pérenniser une amitié millénaire et l'héritage de deux siècles d'émigration, souhaitant promouvoir ses traditions, sa culture et l'esprit d'entraide, et respectant les valeurs de la Charte de la Polonia de France, peut devenir membre de la Fédération de la Polonia de France.

        
P
our devenir membre de la Fédération, il faut adresser au Président de la Fédération une demande écrite accompagnée du bulletin d'inscription dument rempli, d'une photocopie du récépissé du Journal Officiel concernant l'enregistrement de l'association ainsi que du versement d'une somme correspondant aux frais d'entrée.

        
Le Bureau, lors de la plus proche réunion et après la vérification des documents reçus, procède à l'inscription officielle et en informe par écrit l'association concernée.

                                                           Federacja Polonii Francuskiej - Wszelkie prawa zastrzezone - Copyright ©  FPF